Spory korporacyjne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie we wsparciu prawnym uczestników sporów pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) oraz wspólnikami (akcjonariuszami) i organami spółek. W swoich działaniach dążymy do polubownego rozwiązywania sporów bez uszczerbku dla przedsiębiorstwa, celem zachowania jego działalności operacyjnej i dobrej renomy na niezachwianym poziomie.

W tym celu prowadzimy negocjacje i tworzymy konstrukcje prawne kończące spory w formie zbycia udziałów (akcji) spółek, podziału spółek, spłacenia występujących wspólników lub zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstw.

W czym możemy pomóc

  • Audyt prawny przedsiębiorstwa celem ujawnienia ewentualnych nadużyć i działania na szkodę wspólnika / spółki;
  • Wykonywanie za wspólnika prawa kontroli – badanie ksiąg i dokumentacji spółki;
  • Reprezentowanie wspólników (akcjonariuszy) na zgromadzeniach wspólników (walnych zgromadzeniach akcjonariuszy);
  • Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników;
  • Obrona przed szantażem korporacyjnym i wrogimi przejęciami;
  • Prowadzenie procesów sądowych w przedmiocie rozwiązania spółki albo wyłączenia wspólnika;
  • Porozumienia kończące spory pomiędzy wspólnikami / akcjonariuszami, również skutkujące podziałem przedsiębiorstw i transakcjami na aktywach.

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

+48 504 218 095
bartosz.nadra@jns.legal

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

+48 510 296 656
lukasz.jaskowiak@jns.legal

Zobacz efekty naszych działań

Wrogie przejęcie na GPW


Prawnik Kancelarii brał udział we wrogim przejęciu spółki akcyjnej notowanej na GPW przez inną spółkę akcyjną również notowaną na GPW i związanym z tym całym spektrum sporów sądowych i pozasądowych zakończonych sukcesem.

Zaskarżenie uchwał wyłączających zysk od podziału


Prawnik Kancelarii brał udział w procesie w przedmiocie zaskarżania uchwał wyłączających zysk spółki od podziału z pokrzywdzeniem wspólnika mniejszościowego.

Spór akcjonariuszy mniejszościowych ZPUE ("sprawa jachtu")


Kancelaria reprezentowała akcjonariuszy mniejszościowych ZPUE S.A. w ramach wykonywania uprawnień związanych z wymianą informacji, w tym wyjaśnieniami składanymi poza WZA przez Zarząd, także w zakresie słynnego już jachtu wyleasingowanego przez Spółkę.

Rozwiązanie sporu w spółce technologicznej


Kancelaria odegrała znaczącą rolę w rozwiązaniu sporu korporacyjnego w przedsiębiorstwie z branży innowacyjnych technologii spalania. Zespół kierowany przez adw. Bartosz Nadra opracował i doprowadził do zawarcia porozumienia wspólników a następnie koordynował wykonanie 5 kroków porozumienia przez wspólników, czego efektem było przyjęcie nowych zasad zarządzania spółką, procedur compliance i odzyskanie zaufania pomiędzy wspólnikami.