Biografia

Partner Zarządzający. Adwokat z ponad 10 letnim doświadczeniem w pracy prawnika. Doświadczenie zawodowe zdobywał we wiodących Kancelariach w Polsce. Specjalizuje się w obsłudze prawnej bieżącego biznesu o wysokim stopniu skomplikowania, doradztwie strategicznym, procesach negocjacyjnych.
Zajmuje się sprawami nietypowymi oraz na tyle skomplikowanymi, że ich charakter wykracza poza ramy standardowych usług doradztwa prawnego. W kręgu jego zainteresowań pozostaje prawo obrotu nieruchomościami i zagadnienia związane z obsługą inwestycji budowlanych, a w szczególności obsługą procesu land development. W swojej pracy łączy działalność dotyczącą doradztwa prawnego dla przedsiębiorców z praktycznym wykorzystaniem doświadczeń z zakresu zarządzania projektami. Szeroka specjalizacja to wynik wieloletniej nauki, pracy i dużego doświadczenia w szerokim spektrum działań prawnych i biznesowych.

Kwalifikacje

Doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pracę doktorską przygotował na temat europejskiego poświadczenia spadkowego z uwzględnieniem aspektów planowania spadkowego i sukcesji w przedsiębiorstwie, tak by majątek oraz prowadzona działalność w płynny sposób została przekazana następcom.

Specjalizacje