Prawo karne gospodarcze

Prawno karne gospodarcze / white collar crime

# Co robimy

 

Jako jedni z nielicznych oferujemy swoim klientom kompleksowe doradztwo prawne w dziedzinie spraw karno-gospodarczych (tzw. white-collar crime, czyli tzw. przestępstwa menedżerskie.).

Nasza oferta nastawiona jest m.in. na prewencję i dotyczy audytów wewnętrznych i wprowadzania regulacji typu compliance, ubezpieczenia menedżerów, zapobiegania sytuacjom narażającym na ryzyko – wspieramy bowiem działania zapobiegawcze które pozwolą Ci spać spokojnie. Zespołem karno-gospodarczym kieruje adwokat Łukasz Jaśkowiak

# W czym możemy pomóc

Prowadzimy także bieżące doradztwo i postępowania karno-skarbowe dotyczące:

  • odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych
  • odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę przedsiębiorstwa (w tym niegospodarności)
  • przestępstw przeciwko wierzycielom
  • problemów związanych z utrudnianiem dochodzenia roszczeń
  • nierzetelnego prowadzeniem dokumentacji
  • przestępstw nadużycia zaufania
  • przestępstw przekupstwa menedżerskiego i korupcji menedżerskiej.

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

+48 510 296 656
lukasz.jaskowiak@jns.legal

Zobacz efekty naszych działań

Kontakt menedżerski


Przygotowanie kontraktu menadżerskiego pozwalającego zminimalizować ryzyko ewentualnego dochodzenia roszczeń od Spółki w przypadku błędu

Kompleksowa obrona Klienta przed zarzutem narażenia spółki na znaczną szkodę


Pełna reprezentacja Klienta na wszystkich etapach sprawy. W zakresie analizie zebranego materiału dowodowego oraz jego oceny pod kątem rzetelności i przydatności w związku z postawionymi zarzutami, oraz opracowaniem strategii obrony.

Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki przez członka zarządu


Szczegółowy audyt Spółki, przygotowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki przez członka zarządu, reprezentacja pokrzywdzonego oraz przygotowanie indywidualnego rozwiązania służące naprawie powstałych szkód i zapobieganiu tego rodzaju wydarzeniom w przyszłości.

Spór menedżera z byłą spółką


Kompleksowa reprezentacja menedżera wobec roszczeń spółki którą niegdyś zarządzał zakończona umorzeniem postępowania z zawiadomieniem spółki i wszczęciem postępowania o lekkomyślne złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa