Skuteczne wsparcie dla branży finansów

Dlaczego ufają nam instytucje finansowe?

Co możemy zrobić dla Twojego biznesu?

Poniżej znajduje się lista naszych specjalizacji z branży sektora finansowego – zachęcamy do zapoznania się z podstroną która dotyczy Twojego segmentu działalności.

Specjalizacje

Specjaliści segmentu finansów

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

+48 504 218 095
bartosz.nadra@jns.legal

Adrianna Trzcińska

Prawnik

adriannna.trzcinska@jns.legal

Patrycja Stalmach

Prawnik

patrycja.stalmach@jns.legal

Monika Lisik-Zapart

Prawnik

monika.lisik-zapart@jns.legal

Zobacz przykładowe efekty naszych działań

Przeciwdziałanie oszustwom finansowym - faktoring / leasing / pożyczki


Opracowanie własnych, oryginalnych rozwiązań anty-fraudowych w dokumentacji instytucji finansowej oraz prowadzenie szkoleń i seminarium z tematyki oszustw finansowych – zwłaszcza faktoringowych, leasingowych, pożyczkowych.

Transakcja przejęcia pakietów aktywów


Przygotowanie transakcji przejęcia pakietów aktywów podmiotów zagrożonych niewypłacalnością w ramach przejęcia i dokapitalizowania przez inwestorów zewnętrznych. Na potrzeby tych transakcji stworzono oryginalne konstrukcje prawne związane z zabezpieczeniem wierzytelności.

Upadłość instytucji finansowej


Udział w pracach projektu związanego z zakwestionowaniem przez nadzór bankowy upadłości instytucji finansowej

Ugoda czworostronna

Wynegocjowanie ugody w porozumieniu 4-stronnym z jedną z największych sieci handlowych w Polsce jako odbiorcą faktoringowym

Ugoda w automotive


Polubowne rozstrzygnięcie sporu o skuteczność cesji z umowy faktoringowej z czołowym światowym koncernem automotive

Wdrożenie procedur typu compliance w firmie pożyczkowej


Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji prawnej i procedur zapobiegania nadużyciom w firmie pożyczkowej.

Wprowadzenie firmy pożyczkowej b2b na rynek


Założenie, stworzenie ładu korporacyjnego i dokumentacji operacyjnej firmy pożyczkowej na rynku b2b

Wprowadzenie firmy pożyczkowej b2b na rynek


Założenie, stworzenie ładu korporacyjnego i dokumentacji operacyjnej firmy pożyczkowej na rynku b2b

Oryginalny proces odszkodowawczy


Wygrany oryginalny proces odszkodowawczy p-ko prezesowi zarządu odbiorcy faktoringowego o wyrządzenie szkody za lekkomyślne potwierdzenie odbioru towaru które nie miało miejsca (proces p-ko odbiorcy o zwrot zaliczki wypłaconej faktorantowi);

Uchylenie skutków układu


Uwzględniony wniosek o uchylenie skutków obwieszczenia o postępowaniu o zatwierdzeniu układu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego