Skuteczne wsparcie dla sektora bankowego

Co możemy zrobić dla banku?

– kredytów indeksowanych / denominowanych w walucie obcej,
– kredytów złotowych oprocentowanych przy zastosowaniu wskaźnika WIBOR,
– kredytów konsumenckich zagrożonych sankcją kredytu darmowego.

– nieautoryzowanych transakcji płatniczych,
– przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML),
– klauzul niedozwolonych,
– prawidłowego wykonywania usług bankowych.

Jeśli bank potrzebuje wsparcia w innych obszarach – skontaktuj się z nami, a przygotujemy
odpowiednie rozwiązanie.

Specjalizacje

Specjaliści obsługujący dział bankowości

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

+48 603 482 903
piotr.szwechlowicz@jns.legal

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

+48 510 296 656
lukasz.jaskowiak@jns.legal

Dorota Zielińska

Radca prawny

dorota.zielinska@jns.legal

Monika Świderska

Prawnik, aplikant radcowski

monika.swiderska@jns.legal

Kamil Salamon

Prawnik, aplikant radcowski

kamil.salamon@jns.legal

Zobacz efekty naszych działań

Reprezentujemy banki w kilku tysiącach spraw sądowych


Wnikliwie analizujemy stan faktyczny i prawny każdej sprawy, a także rozwijamy naszą autorską argumentację i sposoby jej prezentowania, dzięki czemu osiągamy satysfakcjonujące efekty w prowadzonych postępowaniach sądowych.

Wygrywamy sprawy dotyczące nieautoryzowanych transakcji płatniczych


Reprezentowanie banków w sporach dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych jest dużym wyzwaniem w związku z rygorystycznymi regulacjami prawnymi, jednak udaje nam osiągać pozytywne rozstrzygnięcia takich spraw.

Zawarliśmy kilkaset ugód dotyczących spraw frankowych i cywilnych


Stosując indywidualne podejście i działając z najwyższym zaangażowaniem udało nam się zawrzeć dla banków kilkaset ugód w sprawach frankowych i innych sprawach cywilnych.

Wspieramy banki na terenie całej Polski


Dzięki naszym doświadczonym współpracownikom działającym na obszarze wszystkich apelacji jesteśmy w stanie zapewnić na terenie całej Polski obsługę procesową o najwyższym standardzie