Ważne zmiany w KRS dla wszystkich spółek od 15.03.2018 r.

Ważne zmiany w KRS dla wszystkich spółek:

  • Likwidacji ulegnie Rejestr Dłużników Niewypłacalnych;
  • Obok członków zarządu, także likwidatorzy i prokurenci będą zmuszeni składać oświadczenia do akt KRS o swoim adresie do doręczeń. Każda spółka wpisana do KRS ma 18 miesięcy na uzupełnienie tych adresów pod rygorem uznawania korespondencji za doręczoną;
  • Od 1.03.2020 r. wszystkie wnioski do KRS będą składane obowiązkowo formie elektronicznej. Dotyczy to także sprawozdań finansowych i opinii biegłego rewidenta wymagających podpisu kwalifikowanego albo podpisania profilem zaufanym ePUAP;
  • Również prokurenci (obok członków zarządów) będą sprawdzani przez KRS pod kątem karalności;
  • Rozszerzono zakres obowiązków przymuszających w razie braku powołania zarządu;
  • Rozszerzono zakres grzywien za niepowołanie zarządu. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać 1.000.000,00 zł. Odpowiedzialność ta może dotknąć także osoby uprawnione do powołania zarządu – nawet wspólników i członków rad nadzorczych.

Ustawa nowelizująca wchodzi w życie 15 marca 2018 r. Część zmian dotyczących zwłaszcza elektronicznego obiektu dokumentów wejdzie w życie w okresie od 9 kwietnia 2018 r. do 1 marca 2020 r.

Nowelizacja ułatwi życie przedsiębiorcom – łatwiej będzie badać sytuację finansowa kontrahentów, w ramach dostępu on-line m.in. do danych finansowych.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.