Sukces Kancelarii JNS LEGAL w postępowaniu o zatwierdzenie układu (uchylenie układu)

Nowe postępowania o zatwierdzenie układu (PZU)[nowy typ postępowania restrukturyzacyjnego] od niemalże roku są prawdziwą zmorą przedsiębiorców – zwłaszcza wierzycieli z branży finansowej (banki, firmy faktoringowe, leasingowe, pożyczkowe i inne udzielające finansowania lub użyczające kapitału). Z takimi sprawami mierzymy się coraz częściej i aktualnie z coraz większymi sukcesami i ciekawymi wątkami.

Jednym z nich był przegłosowany układ, w którym reprezentowany przez nas klient (firma faktoringowa) trafił do osobnej grupy wierzycieli, w której znajdował się sam, można zatem uznać że dedykowanej czy też wręcz stworzonej dla niego.

W imieniu klienta złożyliśmy wnioski o uchylenie skutków obwieszczenia układu oraz odmowę zatwierdzenia układu. Sąd przychylił się do tego drugiego wniosku i odmówił zatwierdzenia układu uznając go w ślad za naszym wnioskiem za rażąco niekorzystny i krzywdzący dla wierzyciela. Sąd idąc za nami wskazał m.in. iż:

  • „Sąd nie znajduje uzasadnienia, dla którego wierzyciel z grupy (…) miałby być zaspokojony na dużo niższym poziomie. Nie wskazuje bowiem na to ani wysokość jego wierzytelności ani też szczególna sytuacja wierzycieli z innych grup.”
  • „O rażąco krzywdzących warunkach układu dla wierzyciela z grupy (…) świadczy także fakt, iż pomimo posiadania wierzytelności w wyższej kwocie niż wierzyciel z grupy (…), finalnie – w wyniku wykonania układu otrzymałby kwotę niższą. Zaspokojenie bowiem wierzytelności głównej (…) ((…)zł) na poziomie 70% daje kwotę (…)zł, podczas gdy wierzyciel (…)[inny wierzyciel z branży finansowej] ujęty w grupie (…)zostałby spłacony w kwocie (…)zł (100% zaspokojenia wierzytelności głównej).”
  • „Oceny Sądu nie zmienia przy tym fakt, iż (…) może domagać się zapłaty także od (…), który wraz z dłużnikiem (…) ponosi wobec wierzyciela odpowiedzialność in solidum.”

Co istotne, na skutek powyższego, w kolejnych propozycjach układowych przedstawiono o wiele korzystniejsze dla klienta warunki płatności.

Z racji na coraz większą ilość postępowań typu PZU, coraz większą śmiałość dłużników w proponowaniu niekorzystnych układów oraz zdolność Sądów do ich akceptacji (często bez większej refleksji) – aktywny udział wierzyciela w PZU odgrywa coraz większą rolę.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.