Prokurent i prawnik złoży sprawozdanie finansowe do KRS

# Dokumenty składane elektronicznie od 15.03.2018 r.

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) obowiązująca od dnia 15.03.2018 r. wprowadziła zamęt wśród przedsiębiorców w zakresie składania rocznych sprawozdań finansowych (SF) i dokumentów im towarzyszących do KRS za pośrednictwem nowego systemu internetowego Ministerstwa Sprawiedliwości – Repozytorium Dokumentów Finansowych.

# Problem z osobami zagranicznymi

W przypadku bowiem zasiadania w zarządzie osób zagranicznych nie posiadających numeru PESEL okazywało się to niezwykle utrudnione. Ta luka była obchodzona w różny sposób, m.in. poprzez powoływanie do zarządu polskich menedżerów, czy też składanie sprawozdań finansowych pisemnie w formie załączników, czy też za pomocą ePUAP. Praktyka Sądów była jednak różna.

# Nowelizacja

Powyższe problemy zostały wreszcie rozstrzygnięte, przy okazji wprowadzenia ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużenia, nowelizującej także ustawę o KRS. Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta w dniu 18.12.2018 r., a w interesującym nas fragmencie będzie obowiązywać już w styczniu i lutym 2019 roku.

# Kto złoży sprawozdanie finansowe za spółkę w 2019 roku?

W roku 2019, obok członka zarządu posiadającego ujawniony polski PESEL, sprawozdania finansowe będzie mógł składać także:

  • Prokurent spółki posiadający ujawniony w KRS numer PESEL;
  • Profesjonalny pełnomocnik (adwokat / radca prawny / prawnik zagraniczny) ustanowiony w sprawie (pełnomocnictwo) posiadający numer PESEL ujawniony w systemie teleinformatycznym (przekazany przez organ samorządu zawodowego) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zgłoszenie będzie podlegać automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego także w zakresie statusu zgłaszającego jako adwokata, radcy prawnego i prawnika zagranicznego;
  • syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.