Po czym poznać karuzelę VAT i jak nie dać się 'wkręcić’?

Typowe oznaki funkcjonowania karuzeli podatkowej są następujące:

 • Znacznie dłuższy obieg sprzedaży (zamiast zwyczajowo 1-3 podmiotów, w tym przypadku pojawia się ich ok. 4-7);
 • brak odbiorcy końcowego – tj. faktycznego użytkownika towaru –  z racji tego że towaru często tak na prawdę fizycznie nie ma;
 • większość podmiotów w łańcuch to stosunkowo młode spółki;
 • bardzo szybkie transakcje i presja czasowa;
 • brak możliwości faktycznego dysponowania towarem oraz jego fizycznej inspekcji;
 • brak pełnej wiedzy sprzedawcy o towarze;
 • brak dokładnej specyfikacji towaru (np. w przypadku telefonów komórkowych – listy numerów IMEI);
 • odwrócony łańcuch handlowy (dostawy od małych do dużych);
 • brak gromadzenia zapasów;
 • niewielkie marże pośredników;
 • brak typowych zachowań konkurencyjnych na rynku (np. budowanie relacji, rozpoczęcie od sprzedaży małych ilości towarów, rozłożona w czasie negocjacja ceny);
 • brak dążeń do skrócenia łańcucha dostaw i maksymalizacji zysku;
 • małe towary o dużej wartości (np. elektronika) objęte pełną stawką podatku VAT (23%);
 • brak przepływu towarów przez wszystkie podmioty biorące udział w transakcjach (wielokrotne przemieszczenia towaru w obrębie jednego magazynu);
 • spółki w łańcuchu to podmioty bez faktycznej siedziby, korzystające z usług „wirtualnych biur” albo najmujące niewielkie powierzchnie biurowe i magazynowe;
 • brak pisemnych umów pomiędzy kontrahentami;
 • wysyłanie towaru do adres inny niż adres nabywcy;
 • utrudniony kontakt z osobami decyzyjnymi ograniczony do maila albo kontaktu z pośrednikiem;
 • wysyłka towaru za granicę;

Im więcej ww. ‘alertów’ dostrzegasz w transakcji – tym większą czujność należy zachować.  Oczywiście sytuacja kontrahenta jest niezwykle trudna. Jest on w stanie dostrzec zaledwie niewielką część z ww. alertów. Wszakże jego udział w transakcji jest często ograniczony do nabycia towaru i jego sprzedaży a zatem zawarcia tylko i aż dwóch transakcji. Z tej pozycji bardzo trudno zobaczyć cały obraz karuzeli.

Co zatem można zrobić aby zmniejszyć ryzyko udziału w karuzeli podatkowej?

 1. Skorzystać z mechanizmu „Split-payment”.
 2. Na bieżąco monitorować zachowania kontrahentów, kierunki płatności, rodzaje wykonywanych transakcji;
 3. Wprowadzić i wdrożyć w przedsiębiorstwie profesjonalne i przygotowane pod konkretne przedsiębiorstwo regulacje typu ‘compliance’, które uwzględnią szereg mechanizmów prewencyjno-ostrożnościowych, takich jak np.:

– Obowiązkowa weryfikacja nowych kontrahentów: rejestr VAT, CEiDG/KRS, status czynnego podatnika VAT, sprawdzenie KRD, żądanie przedstawienia aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z właściwego Urzędu Skarbowego; wizytacja siedziby kontrahenta;

– Procedura okresowej weryfikacji kontrahentów stałych (powyższe elementy w ograniczonym zakresie);

– Monitorowanie transakcji i stworzenie tzw. systemu alertów – sygnałów o możliwych nadużyciach i podejrzeniu karuzeli podatkowej (brak faktycznej siedziby; brak możliwości spotkania z kontrahentem; brak telefonu stacjonarnego; wykreślenie z KRS/CEiDG; utrata statusu podatnika czynnego VAT; żądanie płatności na rachunek podmiotu innego niż kontrahent; brak faktycznego wydania towaru albo prośba o jego dostarczenie podmiotowi trzeciemu).

Pomimo pewnych kosztów stworzenia i wdrożenia procedury typu compliance, tego typu wysiłek w perspektywie czasu opłaci się i pozwoli menedżerom firmy spać spokojnie. W przypadku bowiem nieumyślnego działania w ramach karuzeli VAT do rangi kluczowego aspektu urasta dobra wiara firmy i stosowane przez nią mechanizmy prewencyjno-ostrożnościowe. Tym samym zachęcamy do ich wprowadzenia.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.