Od nowego roku ZUS na indywidualne konto

Składki ZUS za grudzień 2017 r. (płatne w styczniu 2018 r.) dokonujemy w formie jednego przelewu na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez ZUS. Numer znajdą Państwo w formie korespondencji listownej z ZUS oraz na platformie PUE (https://www.zus.pl/portal/) i stronie www.eskladka.pl.  Jeśli płatnik ZUS nie otrzyma takiej informacji do 31.12.2017 r. w formie korespondencji albo informacji na portalu PUE, to powinien samodzielnie skontaktować się z najbliższym oddziałem ZUS lub zadzwonić na infolinię Centrum Obsługi Telefonicznej (22 560 16 00 – COT).

Tym samym, przedsiębiorca, który dotychczas wykonywał trzy lub cztery płatności do ZUS, będzie opłacał składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz funduszu emerytur pomostowych na jedno indywidualne konto. Ostatnie cyfry numeru rachunku bankowego stanowi numer NIP ubezpieczonego. Elektroniczny formularz zlecenia przelewu do ZUS na platformie elektronicznej banku nie podpowie już docelowych numerów zbiorczych kont, na które powinny trafić przelewy.

Warto pamiętać, że zmieni się także sytuacja osób mających zaległości w opłacaniu składek. Nie będzie bowiem można opłacać tylko składek bieżących. Od 2018 roku ZUS każdą wpłatę będzie zaliczał na poczet najstarszych zaległych należności.

Wprowadzenie jednego przelewu z tytułu wszystkich składek opłacanych do ZUS ma umożliwić szybszy dostęp do informacji o płatnościach dla wszystkich ubezpieczonych. Ma to też doprowadzić do sprawniejszego uzyskania zaświadczenia z ZUS o stanie konta płatnika. W ślad za tym zrównane zostaną pod względem prawnym wydruki elektroniczne wydawanych zaświadczeń o zaleganiu lub niezaleganiu. Od 1.01.2018 roku generowane na platformie PUE przez pracownika ZUS zaświadczenia opatrzone zostaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym – uzyskają zatem ten sam status dokumentu, co dotychczasowe zaświadczenia.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.