Niższe pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego przedłużone do 31.12.2021 r.?

Ku zaskoczeniu branży pożyczkowej, w dniu 9.12.2020 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji tzw. ustawy covidowej niejako przy okazji wydłużającej okres obowiązywania obniżonego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego do 31 grudnia 2021 roku. Projekt w tej części nie był poprzedzony konsultacjami z branżą pożyczkową i stanowi dla niej duże zaskoczenie oraz zagrożenie dla dalszego funkcjonowania rynku consumer finance.

Przypominamy że te ograniczenia zostały wprowadzone aż na rok i były związane stricte z sytuacją pandemii koronawirusa i z założenia miały charakter tymczasowy. Wprowadzająca je ‘Ustawa antycovidowa’ zakładała, że maksymalna wysokość kosztów dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni nie może wynosić więcej niż 45% w całym okresie kredytowania, zaś dla okresów krótszych niż 30 dni maksymalne koszty wynoszą nie więcej niż 5%. Celem tej regulacji było obniżenie kosztów z 55% do 21% w ujęciu rocznym, nie więcej niż 45% całkowitej kwoty kredytu w całym okresie kredytowania.  Nie trzeba chyba tłumaczyć że ta zmiana postawiła branżę na skraju rentowności, a klientom utrudniła dostęp do transparentnego finasowania zwiększając pewną grupę dotychczasowych klientów z wykluczenia związanego z finansowaniem konsumenckim. Branża jednak liczyła w ‘tymczasowość’ (roczną) regulacji, która i tak została wprowadzona na długi okres względem ograniczeń w innych sektorach. Okazuje się jednak, że może być inaczej.

Przedstawiciele branży pożyczkowej alarmują, że zmiana może doprowadzić do likwidacji dziesiątek tysięcy miejsc pracy, straty dla wielu sektorów gospodarki, wzrostu wykluczenia gospodarstw domowych z rynku finansowego, rozwoju szarej strefy pożyczek, ograniczenia wpływów z podatków. Branża zwróciła się do premiera z apelem o dialog i konsultacje, zwłaszcza że projekt ustawy nie został poprzedzony konsultacjami branżowymi.

Dnia 11 grudnia 2020 r. wystosowano Apel do Prezesa Rady Ministrów o zaangażowanie przedstawicieli sektora pożyczek pozabankowych w prace nad projektem ustawy przedłużającej okres obowiązywania  obniżonego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Apel podpisały ZPF, FRRF, PZIP.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.