Od 13.07.2018 r. nie będzie podatku PCC dla handlu kryptowalutami?

Ministerstwo Finansów (MF) przygotowało projekt Rozporządzenia ‘w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej’. Obecnie projekt jest w fazie konsultacji publicznych. Zgodnie z projektem, Ministerstwo planuje zaniechać poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od podatników nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną w okresie od 13 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Warto przypomnieć, iż zgodnie z komunikatem MF z dnia 4.04.2018 roku obrót kryptowalutami miał podlegać PCC, co w praktyce oznaczało konieczności zapłaty 1% wartości rynkowej waluty wirtualnej przez kupującego. W przypadku jej sprzedaży lub wymiany wszyscy uczestnicy transakcji powinni zapłacić daninę. Komunikat ten spotkał się z falą krytyki, w szczególności zarzucano MF nieznajomość specyfiki handlu walutą wirtualną. W związku z czym podjęto prace nad zaproponowaniem innej, bardziej dogodnej w formy podatkowej.

W uzasadnieniu projektu Rozporządzenia wskazuje się, że celem Rozporządzenia jest rozwiązanie problemu, jaki pojawił się na tle handlu kryptowalutami. Zgodnie z ustawą o PCC, umowy sprzedaży i zamiany praw majątkowych objęte są podatkiem według stawki w wysokości 1%, a podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa prawa majątkowego będącego przedmiotem umowy. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym waluty wirtualne zostały zakwalifikowane jako prawa majątkowe, w konsekwencji czego, w przypadku gdy obrót walutą wirtualną dokonywany jest na podstawie umowy sprzedaży lub zamiany, staje się przedmiotem PCC. Uwzględniając specyfikę handlu kryptowalutami po stronie podmiotu dokonującego obrotu walutą wirtualną powstać mógł obowiązek zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki.

Rozwiązanie proponowane przez Rozporządzenie będzie dotyczyło wszystkich podatników dokonujących obrotu walutami wirtualnymi, bez względu na liczbę dokonanych czynności i wartość przedmiotu transakcji. Czasowy charakter rozwiązania ma pozwolić na dokonanie pogłębionej analizy zjawiska walut wirtualnych i przygotowanie rozwiązań systemowych normujących tę przestrzeń gospodarczą, w tym także w kontekście podatkowym. Spodziewać się zatem należy dalszych prac nad regulacjami prawnymi z zakresu opodatkowania obrotu kryptowalutami. Upraszczając: MF kupiło sobie czas na rozwiązanie problemu.

Status waluty wirtualnej nie został do tej pory jednoznacznie uregulowany w polskim systemie prawnym. Podmioty zajmujące się obrotem walutą wirtualną stoją na stanowisku, iż opodatkowanie zysków z tego tytułu powinno być maksymalnie uproszczone i praktyczne. Trudno się nie zgodzić z takim stanowiskiem, zwłaszcza z uwagi na to że posiadacze kryptowalut nie są skorzy do ujawniania swoich transakcji.

Rozporządzenie nie stanowi jednak abolicji dla transakcji wykonanych przed 13.07.2018 r. Oznacza to, że fiskus nadal może zapukać do drzwi inwestora.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.