Krajowy Rejestr Zadłużonych już od 1.02.2019 r.

Rząd przyjął w dniu 29 maja 2018 r. projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Prace legislacyjne nad projektem nadal trwają. W KRZ będą ujawniane informacje o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. Oznacza to, że w  KRZ będą mogły być umieszczone dane m.in. następujących podmiotów:

  • wobec których prowadzone jest/było postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe albo orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;
  • będących wspólnikami osobowych spółek handlowych, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (bez ograniczenia), jeśli ogłoszono jej upadłość albo oddalono wniosek z powodu braku majątku;
  • wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, ze względu na bezskuteczność egzekucji;
  • niewywiązujących się z obowiązku alimentacyjnego, jeśli egzekucja jest bezskuteczna, a dana osoba zalega ze spłatą dłużej niż 3 miesiące.

Dane będą usuwane z KRZ po 7 albo 10 latach, w zależności od rodzaju danych. Dane zawarte w Rejestrze będą jawne i ogólnodostępne,  oznacza to, że każda osoba  za pomocą Internetu będzie miała dostęp do zawartych w nim informacji.

W uzasadnieniu do projektu ustawy można przeczytać, że jednym z jej celów jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. KRZ będzie dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy w łatwy sposób będą mogli sprawdzić zdolność płatniczą swojego kontrahenta, zwłaszcza w połączeniu z dostępnymi obecnie sprawozdaniami finansowymi on-line.

Osoba wpisana do takiego Rejestru będzie miała wiele trudności – od utrudnienia prowadzenia działalności gospodarczej poprzez trudności w nawiązywaniu stosunków handlowych po trudności z zaciągnięciem kredytu.

Ustawa nie została jeszcze uchwalona. Jej planowany termin wejścia w życie to 1.02.2019 r.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.