Brak PESEL-u w CEiDG = wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru po 19.05.2018 r.

Istotna informacja dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEiDG. Takie osoby które nie posiadają wpisanego w CEiDG numeru PESEL, po dniu 19.05.2018 r. mogą zostać z urzędu wykreślone z rejestru! Chodzi przede wszystkim o firmy zakładane przed 2012 rokiem, które od tego okresu nie aktualizowały swoich danych. PESEL nie był bowiem wymagany przy rejestracji działalności przed 2012 rokiem.

Źródłem tej sytuacji są przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, a dokładniej jej art. 61.  Zgodnie z tym okresem „Po upływie terminu (…) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.”. Cytowany tam termin upływa dnia 19.05.2018 r.  Przepis jest kategoryczny i nie daje pola do odmiennej interpretacji.

Skutki związane z wykreśleniem z CEiDG (nawet nieświadomym) mogą być katastrofalne dla samego przedsiębiorcy jak i jego kontrahentów – zwłaszcza na gruncie rozliczeń podatków, a zwłaszcza podatku VAT. Nie można zatem pozwolić sobie na błąd.

Jak sprawdzić czy masz PESEL w bazie CEiDG?

– kontaktując się z Urzędem Skarbowym albo Wydziałem Ewidencji Działalności Gospodarczej,

– logując się do ePuap (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ – zakładka „Mój wpis”, w której na dole strony powinien znajdować się PESEL).

W związku z zaistniałą sytuacją sugerujemy wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą – dokonać sprawdzenia czy posiadają wpisany PESEL do CEiDG. Przedsiębiorcom pozostającym z takimi osobami w stosunkach gospodarczych sugerujemy szczególną uwagę aż do końca roku w zakresie monitorowania wpisu tych podmiotów do CEiDG oraz tego czy posiadają czynny status podatnika VAT. Skutki związane z jego utratą opisałem już kiedyś w innym artykule w Czytelni: https://jns.legal/nie-rozliczysz-vat-u-od-faktury-wykreslonego-kontrahenta/.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.