b2sb (business to small business) – jednoosobowi przedsiębiorcy jak konsumenci

Dnia 1.01.2021 r. wejdzie w życie przełomowa nowelizacja tworząca obok przedsiębiorców (b2b) oraz konsumentów (b2c) nową grupę klientów tj. przedsiębiorców – osób fizycznych traktowanych częściowo jak konsumenci (b2sb). Generuje to konieczność m.in. przemodelowania dotychczasowych wzorców umownych (umów, regulaminów, ogólnych warunków, cenników) i pozbawienia ich klauzul niedozwolonych (tzw. klauzul abuzywnych). Zmiana może dotyczyć wprost lub pośrednio nawet 1/3 firm w Polsce.

Do tej pory każdy przedsiębiorca który oferował swoje produkty tylko przedsiębiorcom (segment b2b) mógł sobie pozwolić na stosowanie wzorców umownych (np. umów, regulaminów, cenników, ogólnych warunków sprzedaży / ogólnych warunków współpracy / ogólnych warunków zamówień / ogólnych warunków umowy / OWS / OWZ / OWW / OWL) które chroniły jego interes w sposób bardzo silny kosztem drugiej strony (klienta będącego przedsiębiorcą). Takie zapisy (np. jednostronnie narzucane wysokie kary umowne, ograniczenie odpowiedzialności za świadczone usługi i wiele innych) były zgodne z prawem w ramach granicy swobody umów.

Od 2021 roku nastąpi całkowite przemodelowanie prawne w ramach segmentu b2b.

Powstanie bowiem nowa grupa klientów w ramach b2b wymagająca odmiennego traktowania. Wśród klientów-przedsiębiorców inaczej będą traktowani przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, w tym wspólnicy spółek cywilnych, którzy zyskają prawo do ochrony tak jak konsumenci na gruncie części przepisów.

Przepisy znajdą zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. Pojęcie zawodowego charakteru jest nieostre co powoduje ostrożnościowe podejście do regulacji większości branży pod kątem szerokiego traktowania przedsiębiorców w ramach nowej regulacji. Natomiast w każdej branży takie podejście musi być traktowane indywidualnie pod kątem oceny rodzajów klientów.

Rozszerzenie ochrony dotyczyć będzie w szczególności:

  1. niezwiązania klauzulami niedozwolonymi, tj. postanowieniami, które kształtują prawa i obowiązki słabszej strony umowy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jej interesy, w treści ogólnych warunków / umowy / regulaminu;
  2. rękojmi na zasadach konsumenckich;
  3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w 14-dniowym terminie.

Może wydawać się że ta zmiana nie dotyczy Twojej firmy, a tylko dużych korporacji, jednakże zakres zastosowania pozostaje bez wpływu na wielkość firmy. Obejmie tak samo spółkę giełdową, jak przedsiębiorcę „Kowalskiego”, bowiem zakres zastosowania wyznacza klientela takich firm. A jednoosobowi przedsiębiorcy to klientela prawie każdej firmy. Do tego nie można zapomnieć o „samozatrudnionych” którzy pojawiają się w wielu firmach, a świetle tych zmian, ograniczenia mogą dotknąć także ich.

Czasu do wejścia w życie przepisów (1.01.2021 r.) pozostało bardzo niewiele. W tym dniu Twoja firma powinna być kompleksowo dostosowana do zmian celem zapewnienia kontynuacji oferowania swoich usług / towarów jednoosobowym przedsiębiorcom.

Zachęcamy do zapoznania się ze specjalną podstroną Kancelarii poświęconą powyższym zmianom, na której znajdą Państwo więcej informacji, w tym możliwość skierowania do nas zapytania celem  uzyskania bezpłatnej wyceny dostosowania firmy do zmiany przepisów ze wskazaniem zakresu czynności. Zachęcamy do odwiedzenia podstrony.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.