2018 rokiem Compliance w Twoim biznesie

Rok 2018 niewątpliwie można nazwać „Rokiem Compliance”. Przedsiębiorcom ciężko nadążyć za liczbą istotnych zmian prawnych wymagających uwzględnienia w ich działalności. Na szczęście my nadążamy.

Compliance to nic innego jak wewnętrzne procedury zapewniające zgodność działalności przedsiębiorcy z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami zaleceń. Celem systemu compliance w przedsiębiorstwie jest zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również zabezpieczenie przed ryzykami prawnymi i podatkowymi w tym maksymalne wyłącznie odpowiedzialności zarządu bądź innych osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Wśród tegorocznych najważniejszych zmian (które już obowiązują) możemy wyróżnić:

 • RODO (o którym pisaliśmy TUTAJ);
 • Split payment (o którym pisaliśmy TUTAJ);
 • nową ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (o której pisaliśmy TUTAJ);
 • nową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (o której pisaliśmy TUTAJ);
 • nowelizację ustawy o odpadach wprowadzającą rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr BDO) (o czym pisaliśmy TUTAJ);

Każde przedsiębiorstwo działające w Polsce, bez względu na skalę działalności i formę prawną, jest dotknięte przez przynajmniej 3 z 5 ww. zmian. O RODO i split payment słyszał każdy, ale część pozostałych zmian mogła ujść uwadze przedsiębiorców, zwłaszcza MŚP.

Należy sobie zatem odpowiedzieć na pytanie – czy firma jest dostosowana do najważniejszych zmian prawnych 2018 roku, w tym, czy firma:

 1. Dostosowała się do RODO w całości (m.in. dostosowała treści Internetowe, przyjęła regulacje wewnętrzne, uporządkowała przepływ danych, zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, uregulowała zasady monitoringu, aneksowała wybrane umowy, stosuje komunikaty informacyjne itp.);
 2. Zabezpieczyła swoje interesy pod kątem odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (w szczególności dokonując jasnego podziału obowiązków w ramach organów spółki);
 3. Dostosowała się do całkowicie nowej ustawy o przeciwdziałaniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (w tym oceniła zakres zastosowania ustawy, sporządziła ocenę ryzyka, dokumentuje rozpoznane ryzyko, stosuje wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego, opracowała i przyjęła wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, raportuje transakcje o określonej wartości);
 4. Wprowadziła wewnętrzną procedurę whistleblowingu (tj. postępowania w spr. tzw. sygnalistów);
 5. Dokonała zgłoszenia do tzw. rejestru BDO (skala podmiotowa Rejestru BDO jest ogromna i obejmuje większość firm produkcyjnych i handlowych w Polsce, w tym zwykłe firmy handlowe, detaliczne, gabinety lekarskie, przychodnie, apteki. Wszystkie te podmioty są bowiem wytwórcami odpadów albo wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniach);
 6. Weryfikuje swoich kontrahentów w zakresie statusu czynnego podatnika VAT, faktycznego miejsca prowadzenia działalności, figurowania na tzw. ‘czarnej liście’ podatników VAT fiskusa (celem zapewnienia prawidłowego odliczania VAT i wywiązania się z obowiązków na wypadek przypadkowego ‘wkręcenia’ w karuzelę VAT);

Jeżeli na któreś z tak postawionych pytań padła odpowiedź „nie” – wówczas należałoby zainteresować się kwestią aby uniknąć ryzyka odpowiedzialności – w tym także finansowej podmiotu. Niestety bowiem, wprowadzane przepisy narzucające ww. obowiązki przewidują bardzo surowe sankcje za ich nieprzestrzeganie.

Mając powyższe zmiany na względzie – rok 2018 pozwoliliśmy sobie nazwać „Rokiem Compliance”. W tym roku ilość wewnętrznych procedur do opracowania i wdrożenia w firmach MŚP (zwłaszcza spółkach) jest bowiem rekordowa. Warto tutaj wspomnieć także o procedurze dot. sygnalistów oraz czarnej i białej liście podatników VAT. Wzrost znaczenia compliance, jak również sankcji za niedostosowywanie się do przepisów powoduje konieczność powołania w większości korporacji stanowiska ‘compliance officer’.  Obecne czasy prowadzą do wniosku, iż ten kto nie chce zostać w tyle, musi w sposób przemyślany, rozważny profesjonalny dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia prawnego. Wzrasta znaczenie procesjonalnego outsourcingu usług obcych. Natomiast największym wyzwaniem pozostaje wdrażanie zmian prawnych bez negatywnej ingerencji dla działalności operacyjnej i bez utrudniania życia klientom i pracownikom.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.