14 najważniejszych zmian podatkowych w 2018 r.

Wiemy że cenią sobie Państwo swój czas dlatego poniżej przedstawiamy najważniejsze (w naszej ocenie) zmiany podatkowe przewidziane na 2018 roku w formie punktów. W razie zainteresowania poszczególnymi zmianami – pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 1. Limit amortyzacji. Podwyższono z 3.500 do 10.000 zł limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Umożliwi to jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
 2. ZUS. Składki ZUS za grudzień 2017 r. (płatne w styczniu 2018 r.) dokonujemy w formie jednego przelewu na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez ZUS. Numer znajdą Państwo w formie korespondencji z ZUS oraz na platformie PUE (https://www.zus.pl/portal/) i stronie www.eskladka.pl.
 3. ZUS. Tradycyjnie wzrosną składki na ZUS, ponieważ oblicza się je na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
 4. JPK. Od dnia 1.01.2018 r. każdy czynny podatnik VAT będzie obowiązany do przekazywania ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). JPK nie obejmie jedynie podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego, których obrót nie przekracza 200 tys. zł rocznie, ani tych, którzy nie są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.
 5. Podatek od nieruchomości komercyjnych. Wprowadzono tzw. minimalny podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10.000.000 zł (m.in. centra handlowe i domy towarowe, biurowce). Celem podatku jest ograniczenie ucieczki z zyskami za granicę. W przypadku podmiotów rozliczających podatek w Polsce i osiągających tutaj zyski – zmiana z założenia powinna być neutralna.
 6. Ryczałt dla najmu. Zmiany obejmą także ryczałtowe opodatkowanie najmu stawką 8,5%. Tutaj wprowadzono limit przychodów z najmu do 100.000 zł w skali roku (nadwyżka ponad 100.000 zł zostanie opodatkowana stawką 12,5%).
 7. Podatki lokalne. Wzrosną stawki maksymalne podatków lokalnych:
  1. dla podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie do 0,76 zł za m.kw. (o 1 grosz),
  2. dla powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do 23,10 zł za m. kw.  (o 44 grosze),
  3. dla podatku od środków transportowych – za samochód ciężarowy o DM od 3,5 t. do 5,5 t. do 819,59 zł (o 15,29 zł), za ciężarówki o DMC równej lub wyższej niż 12 t. do 3130,90 zł (o 58,38 zł).Czy dojdzie do podwyżek w konkretnych gminach – zależy od uchwał władz lokalnych.
 8. KUP dla twórców. Podniesiono o 100 proc. Roczny limit 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 85 tys. 528 zł. W efekcie wzrosną dochody, którymi będą dysponować twórcy.
 9. Grupy kapitałowe. Przewidziano szereg zmian dla podatkowych grup kapitałowych w tym m.in. pozbawiono ich możliwości uznawania darowizn za koszty uzyskania przychodów.
 10. Split payment. Dnia 1.07.2018 roku zacznie obowiązywać mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). Płatność za nabyty towar lub usługę będzie dzielona – zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, będzie płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Ustawa wprowadza system zachęt, który ma skłaniać przedsiębiorców do korzystania ze split payment.
 11. Konwencja MLI. Nowe mechanizmy uszczelniające ma gwarantować ratyfikacja przez Polskę tzw. Konwencji MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties). Konwencja ma uniemożliwiać optymalizacje podatkowe wielkim korporacjom. Została podpisana przez ponad 100 państw. Prowadzi to do zmiany zawartych przez nasz kraj 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 12. Opodatkowanie przy podziale spółki. Z początkiem 2017 roku opodatkowano tzw. ‘ciche rezerwy’ przy aporcie majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części. Od 2018 r. analogiczne zasady mają zostać wprowadzone przy podziale spółki w formie wydzielenia majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – przewiduje to projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym.
 13. Opodatkowanie wkładów…pieniężnych. Od 1.01.2018 roku nowe przepisy ustawy o CIT zakładają opodatkowanie wszystkich wkładów jakie są wnoszone do spółek kapitałowych – zarówno wkładów niepieniężnych (aportów) tj. nieruchomości, maszyn, ale także wkładów pieniężnych (gotówkowych). Jest to niewątpliwie bardzo niekorzystne rozwiązanie które może uczynić zakładanie spółek oraz ich dokapitalizowanie kosztownym. Powstanie bowiem kolejny (obok PCC) podatek do zapłaty już z samego tylko faktu wniesienia wkładu gotówkowego. Nadto, zmiana ta będzie dotyczyła spółek kapitałowych nie tylko nowopowstałych, ale również tych istniejących już na rynku. W środowisku głośno jest o potrzebie zmiany tej regulacji, która według niektórych stanowi błąd i tzw. bubel prawny. Trwa spór doradców podatkowych i Ministerstwa Finansów o wykładnię tych przepisów. Ministerstwo niedawno stanęło na stanowisku że celem regulacji nie jest opodatkowanie wkładów gotówkowych.
 14. Limitu KUP na usługi niematerialne dla podmiotów powiązanych. Nowe przepisy wprowadzające limit wydatków na usługi niematerialne (np. licencyjne, zarządzania i kontroli). Zgodnie z nowelizacją do kosztów podatkowych będzie można w całości zaliczać wydatki na powyższe usługi, o ile nie przekroczą 3.000.000 zł rocznie. Nadwyżka natomiast będzie objęta limitem w wysokości 5 % podatkowej EBITDA. Limitowane mają być koszty ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych z podatnikiem. Ograniczeń nie będą musieli stosować podatnicy, którzy posiadają decyzję w sprawie uznania prawidłowości wyboru i ustalania ceny transakcyjnej (APA) i nabywający usługi (np. doradcze, reklamowe, przetwarzania danych, udostępnienie licencji) od podmiotów zewnętrznych.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.