Jako jedni z nielicznych oferujemy swoim klientom kompleksowe doradztwo prawne w dziedzinie spraw karno-gospodarczych (tzw. white-collar crime, czyli tzw. przestępstwa menedżerskie.).

Nasza oferta nastawiona jest m.in. na prewencję i dotyczy audytów wewnętrznych i wprowadzania regulacji typu compliance, ubezpieczenia menedżerów, zapobiegania sytuacjom narażającym na ryzyko – wspieramy bowiem działania zapobiegawcze które pozwolą Ci spać spokojnie. Zespołem karno-gospodarczym kieruje adwokat Łukasz Jaśkowiak