Kancelaria specjalizuje się we wsparciu prawnym sporów pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) oraz wspólnikami (akcjonariuszami) i organami spółek. W swoich działaniach dążymy do polubownego rozwiązywania sporów bez uszczerbku dla przedsiębiorstwa, celem zachowania jego działalności operacyjnej i dobrej renomy na niezachwianym poziomie.

W tym celu prowadzimy negocjacje i tworzymy konstrukcje prawne kończące spory w formie zbycia udziałów (akcji) spółek, podziału spółek, spłacenia występujących wspólników lub zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstw.