Obsługujemy oraz wspieramy w bieżącej działalności instytucje finansowe – pożyczkowe, leasingowe, inwestycyjne wspierając je w zakresie wewnętrznych procedur, umów, zabezpieczeń wierzytelności, windykacji oraz zapobiegania nadużyciom i usuwania skutków nadużyć finansowych. Opracowujemy i wdrażamy procedury wewnętrzne. Zajmujemy się przejmowaniem aktywów na poczet spłaty zadłużenia.