Ważne dokumenty planistyczne dotyczące Poznania

27 listopada 2020 roku została opublikowana informacja o opracowaniu treści Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miasta Poznania (PZMM) i przejściu do kolejnego stadium prac nad tym dokumentem – trzeciego etapu konsultacji społecznych. Warto docenić, że prace planistyczne udało się ukończyć pomimo ograniczeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej, a do konsultacji społecznych zostaną wykorzystane nowoczesne narzędzia komunikacji zdalnej. Pokazuje to, że pomimo trudnej sytuacji możliwa jest realizacja nawet złożonych projektów planistycznych.

PZMM ma być kompleksowym dokumentem, który swoim zakresem obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta Poznania. Działania objęte PZMM mają dotyczyć okresu od 2021 do 2030 roku, tj. być zbieżne z nadchodzącą perspektywą budżetową Unii Europejskiej. Cele zakreślone w PZMM należy ocenić jako ambitne, co może czynić je trudnymi w realizacji, ale jednocześnie sprawia, że ich osiągnięcie będzie bardzo wartościowe.

Szczególnie interesuje nas ostateczna treść PZMM w odniesieniu do aspektów związanych z transportem publicznym. Warto odnotować, że twórcy PZMM mocny nacisk kładą na konieczność komplementarnego rozwoju komunikacji miejskiej i kolejowej. Wśród inicjatyw, które mają ulec rozwojowi, wymieniono Poznańską Kolej Metropolitarną, czyli projekt zainicjowany kilka lat temu we współpracy Miasta Poznania z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, okolicznymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. Z doświadczenia wiemy, jak trudne jest – wobec braku adekwatnych rozwiązań legislacyjnych – wypracowanie ram prawnych inicjatyw wymagających współpracy wielu podmiotów o różnych zadaniach i z różnych „szczebli” struktury samorządowej.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.