Prawo Żywnościowe

Prawo żywnościowe – co to jest?

Czym jest prawo żywnościowe? Jest to niezwykle obszerna, skomplikowana i stale rozwijająca się gałąź prawa. To właśnie prawo żywnościowe reguluje całość spraw związanych z  produkcją i obrotem produktami rolno-spożywczymi – a więc wszystko to, co interesuje producentów, sprzedawców i konsumentów.

Czym zajmuje się prawo żywnościowe?

Celem prawa żywnościowego jest ochrona konsumentów, rynku i środowiska. Równocześnie jednak trudność może sprawiać ilość regulacji – prawo żywnościowe to połączenie norm krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych. Wykorzystuje instrumenty cywilne, administracyjne i karne. Regulacje prawa żywnościowego dotykają nie tylko przedsiębiorców, ale również konsumentów i administrację publiczną. Odnalezienie się w nich nie jest prostym zadaniem.

W przypadku prawa żywnościowego, trudność sprawia nie tylko samo zrozumienie przepisów. Zdarza się, że problematyczne bywa nawet  zwykłe ustalenie czy dana norma obowiązuje czy już nie, ponieważ prawo żywnościowe zmienia się niezwykle często. Musi przecież nadążyć za postępem technologicznym i odpowiadać na coraz to nowe oczekiwania konsumentów i producentów.

Prawo żywnościowe – profesjonalne wsparcie prawne Kancelarii Jaśkowiak Nadra

Przedsiębiorcy, działający w branży spożywczej potrzebują kompleksowego wsparcia prawnego. Kancelaria Jaśkowiak Nadra specjalizuje się właśnie w prawie żywnościowym. Departamentem prawa żywnościowego kieruje dr Łukasz Sokołowski. Wspierają nas także technologowie żywności i audytorzy systemów jakości. Współpracujemy również z instytutami naukowymi i badawczymi, aby stale aktualizować naszą wiedzę i wykorzystywać ją w pracy z Klientami.

Pomoc prawną, którą oferujemy naszym Klientom dostosowujemy do realiów rynkowych, dzięki czemu jest przede wszystkim skuteczna. Preferujemy rozwiązywanie sporów na drodze ugody, jednak w razie potrzeby reprezentujemy interesy naszych Klientów w sądzie. Identyfikujemy korzyści, na czas wykrywamy zagrożenia i minimalizujemy ryzyko.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w sprawach z zakresu prawa żywnościowego – nie czekaj i skontaktuj się z nami. Gwarantujemy profesjonalizm i kompleksowość w działaniu. Twoja firma z branży żywnościowej zasługuje na opiekę prawną najwyższej jakości.

W czym możemy pomóc?

 • BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
 • ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI
 • OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE I ZDROWOTNE
 • WPROWADZENIE ŻYWNOŚCI DO OBROTU
 • URZĘDOWA KONTROLA ŻYWNOŚCI
 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 • OCHRONA KONKURENCJI I INNOWACJI
 • OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ
 • PRZECIWDZIAŁANIE MARNOTRAWIENIU ŻYWNOŚCI
 • PRODUKTY Z POGRANICZA BORDERLINE PRODUCTS
 • MATERIAŁY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
 • OPŁATY PÓŁKOWE