Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

Być może zastanawiasz się dlaczego zdecydowałem się na prowadzenie bloga ‘Faktoring a Prawo’? Już sam fakt, że czytasz tę notkę jest niejako odpowiedzią na tak postawione pytanie. Zapewne bowiem poszukiwałeś przystępnej wiedzy na temat aspektów prawnych faktoringu, a taka wiedza nie jest powszechnie dostępna, a na pewno nie jest dostępna w jednym miejscu. Faktoring jest zjawiskiem gospodarczym o stałej, dynamicznej stopie wzrostu w Polsce, jednakże, nie podąża za tym wprost proporcjonalny wzrost dostępności wiedzy dotyczącej jego aspektów prawnych. Pokuszę się o stwierdzenie że nie podąża za tym wprost proporcjonalny wzrost dostępności prawników – specjalistów – kształcących się teoretycznie i praktycznie do obsługiwania firm faktoringowych.

Dzięki temu blogowi masz możliwość dokształcenia się w temacie prawnych aspektów faktoringu – w zakresie z jednej strony podstawowym, a z drugiej strony wybiórczym –  obejmującym bowiem te zagadnienia które uznałem za ciekawe, możliwe do opisania w sposób przystępny. Aspekty prawne faktoringu nie są proste – faktoring jest bowiem umową nienazwaną (brak jest przepisów prawnych regulujących jego ramy wprost w kodeksie cywilnym). Oznacza to że zadaniem prawnika i ewentualnego Sądu o ile rozpoznaje spór związany z faktoringiem, jest odpowiednio dobrać przepisy współkształtujące treść faktoringu (zwłaszcza z zakresu cesji wierzytelności) oraz ocenić zgodność z prawem regulacji stosowanych przez faktora, a

zwłaszcza ich skuteczność. Bardzo często są to regulacje ze styku różnych instytucji prawnych (cesji, rękojmi, skuteczności zapłaty) wymagające odpowiedniego ważenia interesów prawnych dłużnika, wierzyciela i faktora. Szczególna ochrona prawna przysługuje dłużnikowi – cesja wierzytelności nie może bowiem pogarszać jego sytuacji prawnej. Powyższe uzasadnia twierdzenie iż prawne aspekty faktoringu nie są proste, a na pewno nie są przystępne. Postaram się jednak uczynić je możliwie przystępnymi.

Dlaczego na blogu nie piszę wszystkiego i pozostawiam ‘nieodsyt’? Bowiem blog nie ma na celu kompleksowego omawiania wszystkich aspektów prawnych faktoringu, ani podsuwania gotowych sprawdzonych rozwiązań, zwłaszcza takich których wypracowanie zajęło mi lata praktyki i częstokroć znaczną ilość spraw sądowych. Pewne elementy ‘wiedzy tajemnej’ pozostają dostępne jedynie dla klientów tj. firm faktoringowych – spółek niezależnych, spółek kontrolowanych przez banki, czy wreszcie departamentów banków. Oferta dla takich podmiotów jest dostępna TUTAJ. Podmioty zainteresowane współpracą zapraszam do kontaktu bezpośredniego: b.nadra@jaskowiak-nadra.pl.

Jednocześnie zastrzegam, iż na tym blogu nie udzielam porad prawnych. Co najwyżej będąc zaproszony do dyskusji – wezmę w niej udział.

Życzę miłej lektury.