Relacja z Risk and Supervision Meeting 2019

W dniu 6 marca 2019 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się druga edycja „Risk and Supervision Meeting” organizowanego przez CRIF.  ‘Must-attend’ event dla osób zarządzających ryzykiem i odpowiedzialnych za rozwiązania antyfraudowe, zwłaszcza w branży faktoringowej i leasingowej. Patronami konferencji byli m.in. Polski Związek Faktorów i Związek Polskiego Leasingu.

Poniżej moja relacja z eventu oraz spostrzeżenia pod kątem branży faktoringowej z naciskiem na jej aspekty prawne.

Event rozpoczęto od podsumowania ankiety antyfraudowej w branży leasingowej i faktoringowej. Pomimo tego, iż jej wyniki nie stanowią danych statystycznych, można z nich próbować wyczytać pewne tendencje branżowe. A do nich na pewno możemy zaliczyć stopniowe digitalizowanie się przestępców i zwiększenie liczy cyberataków oraz prób wyłudzeń on-line, jak również postępującą profesjonalizację podmiotów dokonujących wyłudzeń. Szacowana liczba zablokowanych prób fraudów w ilości ponad 500 w roku 2018 musi dawać do myślenia, podobnie jak szacowane potencjalne wartości prób oszustw na ok. 100.000.000 zł. Zestawiając ww. kwoty z wykrytymi fikcyjnymi fakturami na ok. 29.000.000 zł należy dojść do wniosku, iż prewencja antyfraudowa jest elementem systemu compliance i ryzyka na którym niewątpliwie nie warto oszczędzać. Omówiono również sygnalizowane przez ankietowanych metody walki z nadużyciami, techniki ich wykrywania oraz przeszkody utrudniające skuteczne wykrywanie fraudów.

Krótki wykład o cyfrowej tożsamości użytkownika i śladów urządzenia pozostawianych w sieci jako skutecznych narzędzi detekcji i zwalczania nadużyć niewątpliwie zainteresował słuchaczy. Na pewno wielu z nich w myślach rozważało możliwość wprowadzenia omawianych rozwiązań pod kątem własnych aplikacji faktoringowych. Technologia może stanowić ciekawe narzędzie w kontekście ewentualnych sporów o tożsamość użytkownika, który np. zgłosił fikcyjne faktury w aplikacji faktoringowej. Łatwo bowiem wyobrazić sobie spór dotyczący tego kto zgłosił faktury i związane z tym próby zrzucania odpowiedzialności na inną osobę.

Z punktu widzenia tematyki Bloga, ciekawie wypadł panel dyskusyjny „Nowoczesne technologie antyfraudowe”, w którym swoje spojrzenie na rozwój ryzyka antyfraudowego przedstawili uczestnicy dyskusji. W pewnym sensie dyskusja toczyła się w kierunku „human” vs „machine” pod kątem technologii antyfraudowych, ale chyba nikt z jej uczestników nie miał wątpliwości, iż przy faktoringu regularnym (innym niż mikro) human factor nadal jest niezastępowalny i tradycyjne metody antyfraudowe, łącznie z „nosem” i instynktem na obecnym etapie rozwoju techniki są niezastępowalne. Zwrócono uwagę na kwestię reputacji branży finansowej i jej fragmentarycznego zachwiania. Wskazano także na kwestię potrzeby jasnego rozróżniania prawdziwego faktoringu od pożyczki bazującej na fakturze VAT i związanymi z tym kwestiami podatku VAT. W tym miejscu warto wspomnieć, iż PZF przygotowuje kodeks etyki w faktoringu, którego celem jest m. in. zobowiązanie do przejrzystości i uczciwości w działaniu w ramach branży faktoringowej, w tym oferowanych produktów i usług.

W toku eventu zostały omówione również nadchodzące zmiany prawne w postaci zwłaszcza:

  • ustawy wprowadzającej RODO i związanymi z nią zmianami dot. scoringów (o której pisałem tutaj);
  • ustawy o zatorach płatniczych, w tym zwłaszcza kwestii rekompensaty (o której pisałem tutaj, aczkolwiek z uwagi na wprowadzone zmiany do tematu niewątpliwie jeszcze powrócę),
  • ustawy z dnia 9.11.2018 r. ‘post-getback’ dot. ochrony inwestorów przy emisji obligacji i zmianach zasad emisji obligacji (obowiązek korzystania z agenta emisji, dematerializacja obligacji, wymóg rejestracji w KDWP itp.);
  • Rozporządzenia UE w sprawie europejskich dostawców usług crowdfundingu dla przedsiębiorstw.

O dwóch ostatnich regulacjach nie pisałem na Blogu z racji jego ram prawnych ograniczonych do branży faktoringowej.

W panelu „Obawy i skutki ubiegłorocznych zmian w prawie” omówiono głównie doświadczenia firm z branży leasingowej i faktoringowej (zwłaszcza działów compliance/prawnych) z wdrażania RODO, nowego AML-a, split payment i szeregu związanych z tym wyzwać.

Niewątpliwie zapamiętany zostanie również wykład dotyczący praktycznych spostrzeżeń pod kątem przygotowania się do kontroli GIIF, co w kontekście problemów branży związanych z raportowaniem transakcji, dostosowaniem software do nowego AML-a i prowadzeniem identyfikacji beneficjenta rzeczywistego na pewno zaciekawiło słuchaczy.

W Panelu „potrzeby rynku, a możliwości technologii – Klienci o CRIF” dyskutowano m.in. o znaczeniu rozwiązań nowoczesnych technologii antyfraudowych pod kątem wyłapywania nadużyć.

Mam nadzieję, że Konferencja Risk & Supervision powróci za rok w trzeciej edycji.

 

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.