Prosta Spółka Akcyjna – czy na dobre zagości w faktoringu?

Prosta Spółka Akcyjna od 1.07.2021 r. jest już z nami!

O cechach nowego podmiotu i możliwościach jakie daje przeczytacie tutaj:

Prosta spółka akcyjna już funkcjonuje

Czego możemy się spodziewać jako branża faktoringowa po tym podmiocie?

Na pierwszy rzut oka z punktu widzenia branży (podejście bardziej działu prawnego / działu ryzyka niż sprzedaży :)) wysuwa się sporo ryzyk:

  1. Minimalna wysokość kapitału akcyjnego to co najmniej 1 złoty a wkład można wnieść nawet w formie obowiązku świadczenia pracy – potencjalnie zatem spółka może być ‘golasem’ wyposażonym tylko w know-how.
  2. PSA nie będzie miała obowiązku corocznego poddawania swojego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta – co daje ryzyko niższej jakości sprawozdawczości finansowej;
  3. Bardzo różne potencjalnie konstrukcje związane z uprawnieniami akcjonariuszy i zróżnicowaniem akcji utrudnia faktorowi ustalenie rzeczywistych podmiotów faktycznie dominujących spółce;
  4. Fakt możliwości zbycia akcji nawet w formie dokumentowej (brak wymogu umowy z podpisem notarialnie poświadczonym) utrudnia faktorowi zidentyfikowanie beneficjenta rzeczywistego i wywiązanie się z obowiązków AML a nawet zwyczajne śledzenie tego czy coś niedobrego nie dzieje się w spółce;
  5. Przyspieszona procedura likwidacyjna – ułatwi wycofanie się podmiotu z działalności – to może być szczególnie ryzykowne w sytuacji zobowiązań warunkowych jakie mogą nam się pojawić na faktoringu;
  6. Nowy organ (rada dyrektorów);
  7. Brak odpowiednika przepisu art. 299 KSH dotyczącego odpowiedzialności za zobowiązania PSA Zarządu spółki.

Do tego należy doliczyć brak umiejętności obcowania z podmiotem branży finansowej na obecnym etapie i potencjalne trudności z udziałem w obrocie prawnym. PSA w roku 2021 to będą podmioty nowe, bez historii współpracy, obrotów i scoringów, będą niewątpliwie tym samym trudne do oceny.

Należy zatem liczyć się z tym że prędzej czy później tego typu podmioty mogą wystąpić jako podmiot wnioskujący o faktoring, ale również odbiorca. Tego typu spółki zwłaszcza intensywnie mogą zacząć działać w sektorze IT.  Początkowo tego typu spółki mogą cieszyć się ograniczonym zaufaniem.

Patrząc z perspektywy „trudnych początków” w branży faktoringowej oraz mając powyższe uwagi na względzie, nie spodziewam się aby ten rok należał do podmiotów PSA na faktoringu w dowolnej konfiguracji. Wydaje się że potrzeba sporo czasu aby podmiot coraz śmielej pojawiał się nam jako uczestnik transakcji faktoringowej.

 

 

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.