Projekt ustawy dot. zapobiegania kradzieży tożsamości na RCL

Na portalu RCL Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała nową wersję projektu ustawy dot. zapobiegania kradzieży tożsamości. Projekt przewiduje utworzenie rejestru zastrzeżeń numerów PESEL, gdzie osoba pełnoletnia będzie mogła zastrzec PESEL w celu uniemożliwienia zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Obowiązkiem weryfikacji objęte będą m. in. MIP i KIP – wg projektu weryfikacja będzie następować przed zawarciem umowy ROR lub umowy kredytu w rachunku płatniczym. Projekt obecnie na etapie Komisji Prawniczej.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.