Obowiązkowy split payment dla część towarów i usług

Komisja Europejska najprawdopodobniej da zielone światło dla wprowadzenia w Polsce przymusowego split payment dla części branż. Tak wynika z projektu opublikowanej dnia 23.01.2019 r. decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej.Chodzi o wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu płatności podzielonej na okres tymczasowy od 1.03.2019 r. do 29.02.2022 r. O zgodę zabiegały polskie władze.

Obowiązek może być stosowany wobec 152 grup towarowych i usługowych. Zgodnie z projektem obowiązkowa podzielona płatność objęłaby m.in.  takie towary jak smartfony, notebooki, tablety, konsole do gier, procesory, dyski twarde, tonery i tusze, wyroby ze stali, surowce wtórne, odpady, paliwo, części samochodowe, roboty budowlane, węgiel – czyli produkty objęte obecnie w większości odwrotnym obciążeniem VAT lub solidarną odpowiedzialnością.

Realnym terminem na wprowadzenie zmian legislacyjnych i umożliwienie przedsiębiorcom dostosowania się do zmian wydaje się być przełom II i III kwartału 2019 roku.

Obligatoryjny split payment dla zagranicznych kontrahentów rozliczających VAT w Polsce miałby oznaczać konieczność utworzenia rachunku bankowego w Polsce.

Co to oznacza dla firm faktoringowych?

  • Firm faktoringowe są już dostosowane do mechanizmu płatności podzielonej;
  • Dla nich powyższe zmiany oznaczają uzyskanie przez część faktorantów statusu podmiotów rozliczających większość lub znaczną część faktur w ramach MPP. Należy się liczyć z koniecznością zwiększonego monitoringu takich podmiotów gdy nowe przepisy zostaną wprowadzone;
  • Z jednej strony bowiem należy liczyć się z tym, iż zarówno faktorant jak i odbiorca mogą „zapominać” o konieczności wystawiania i płatności za nowe faktury w ramach MPP. W zależności od tego jak ukształtowane zostaną sankcje, to zapominalstwo prawdopodobnie będzie wiązać się z odpowiedzialnością solidarną takich podmiotów za nierozliczony VAT, co oznacza, iż odbiorca faktoringu może stać się ofiarą niewypłacalności podmiotu u którego dokonuje zakupów;
  • Z drugiej strony należy liczyć się z tym, iż takie podmioty będą w pierwszym okresie stosowania nowych przepisów bardziej narażone na kontrolę skarbową, co w kontekście ich wypłacalności i potencjalnej blokady rachunków może zainteresować faktora;
  • Oczywiście nie można zapominać również o tym, iż przedmiotowe objęcie części towarów MPP oznacza początkowy bałagan w fakturowaniu. W skrajnej sytuacji jeden podmiot będzie zastanawiał się nad wystawieniem faktury na pełnym vacie, MPP, odwrotnym obciążeniem. Bez wprowadzenia odpowiednich wzorów faktur łatwo można się pomylić. Do tego w pierwszym okresie dojdą daty graniczne – jednego dnia FV powinna być wystawiona na odwrotnym obciążeniu, a drugiego już na MPP;
  • Należy spodziewać się tego iż przedsiębiorcy prowadzący obrót wieloma produktami który dotychczas np. na jednej fakturze sprzedawali zbiorczo smartfony, tablety, klawiatury i gry, obecnie powinni wystawiać osobne faktury zbiorcze albo indywidualne na towary objęte MPP. Dla firm faktoringowych oznacza to większe rozdrobnienie faktur;
  • Firm których dotknie przedmiotowo obowiązkowy MPP będą zblokowane z częścią środków na rachunku VAT, co oznacza iż będą miały jeszcze większe potrzeby płynnościowe – z założenia powinny zatem jeszcze bardziej potrzebować faktoringu.

Projekt decyzji z załącznikiem (pełen wykaz towarów i usług) jest dostępny tutaj.

Więcej będzie można napisać gdy poznamy realny kształt projektowanych przepisów oraz termin na dostosowanie się przedsiębiorców do zmian.

O split payment pisaliśmy już wiele. W szczególności zachęcamy do zapoznania się z archiwalnymi wpisami w tym zakresie, także dotyczącymi przewidywanych skutków dla faktoringu.

Macie jeszcze jakieś przewidywania odnośnie wpływu obowiązkowego SP na część towarów i usług? Zachęcam do dzielenia się spostrzeżeniami w komentarzach.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.