Nowelizacja prawa bankowego (CRD V) do podpisu Prezydenta

Dnia 29 marca 2021 r. Prezydentowi RP przekazano do podpisu ustawę o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy zakłada zmiany w pięciu ustawach istotnych dla sektora bankowego:

  • ustawie z 14.03.2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • ustawie z 21.07.2006 r o nadzorze nad rynkiem finansowym,
  • ustawie z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  • ustawie z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe oraz
  • ustawie z 5.08.2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

Daty wejścia w życie planowanych zmian określa art. 26 projektowanej ustawy. Zasadniczo ma to nastąpić po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, choć niektóre modyfikacje w Prawie bankowym i ustawie o obrocie instrumentami finansowymi przewidziano na koniec czerwca 2021 r. Ponadto jeszcze inne zmiany tych ustaw oraz ustawy o nadzorze makroostrożnościowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym mają nastąpić dopiero z dniem 1 stycznia 2023 r.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.