Nowe zasady reklamacji – aktualizacja

Rząd przyjął projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej. O wątpliwościach rynku związanych z projektem pisaliśmy tutaj. Zakłada on przekazanie obecnych kompetencji Rzecznika Finansowego Prezesowi UOKIK. Będzie on zatem upoważniony do interwencji w sprawach indywidualnych z zakresu rynku finansowego, wynikających ze składania reklamacji.

Autorzy projektu utrzymują, iż kumulacja kompetencji w ręku Prezesa  UOKIK poprawi poziom ochrony osób fizycznych w ramach rynku finansowego, zapewni spójność działań z tym związanych, jak również dostosuje poziom ochrony do szybko zmieniających się realiów rynku finansowego. Przedstawiciele części zainteresowanych środowisk wskazują na wady systemowe projektu oraz stoją na stanowisku, iż zadania z zakresu indywidualnych spraw związanych z rynkiem finansowym powinien wykonywać organ wyspecjalizowany i niezależny.

Początkowo projekt zakładał wprowadzenie zmian już od początku nowego roku. Obecnie postanowiono, że nowa regulacja wejdzie w życie upływie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.