Komornik poprzez plik JPK_VAT ustali z kim handluje dłużnik

# Wstęp

Od dłuższego czasu zanosiło się na zmiany korzystne dla wierzycieli. Obok m.in. zmiany w opłacie od skargi pauliańskiej (527 KC) na 1.000 zł od 01.01.2024 r. rozszerzono teraz zakres informacji udostępnianych komornikom przez Urząd Skarbowy o deklaracje JPK_VAT. Nowelizacja dotyczy § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.09.2022 r. w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową.

# Deklaracje JPK_VAT dostępne do wglądu

Urząd Skarbowy udostępniając komornikowi informacje o złożonych deklaracjach podatkowych będzie również miał wgląd do złożonych deklaracji JPK_ VAT i dzięki temu do danych kontrahentów (szczególnie NIP). Zazwyczaj bowiem bolączką wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych był brak wiedzy o podmiotach aktualnie handlujących z dłużnikiem. Dłużnicy nieszczególnie chętnie dzielili się takimi informacjami z organem egzekucyjnym, co ograniczało egzekucję.

Jednak zmiany nie ograniczają się tylko do postępowania egzekucyjnego. Z przywileju skorzysta także wierzyciel dokonujący zabezpieczenia, szczególnie z nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym albo z weksla.

# Od kiedy zmiany i jakie opłaty

O informacje z JPK_VAT można wnioskować od 22.11.2023 r. i będą udostępniane bezpłatnie.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.