Kampania PZF – "Wolne faktury – bez zakazu cesji

Polski Związek Faktorów wystartował z kampanią „Wolne faktury – bez zakazu cesji” (http://wolnefaktury.faktoring.pl/). Jak wskazano na ww. stronie Internetowej Celem kampanii jest „z jednej strony propagowanie idei aktualizacji polskiego prawa w stronę rozwiązań dopasowanych do współczesnych warunków rynkowych i potrzeb polskich przedsiębiorców, z drugiej – zaproponowanie konkretnych zmian regulacyjnych, sprzyjających konkurencji oraz jej ochronie w naszym systemie gospodarczym.”.

Polski Związek Faktorów podjął się realizacji kampanii której faktycznym celem jest zatem wyeliminowanie  zakazu cesji z polskiego prawa. W ocenie PZF wpłynie to korzystnie na rozwój gospodarczy w Polsce. Szczegóły znajdą Państwo na stronie Internetowej http://wolnefaktury.faktoring.pl/.

Blog Faktoring a Prawo oczywiście będzie wspierał kampanię. Przychylamy się do samej idei jak również postulatów wynikających z kampanii. O klauzuli zakazu cesji i związanymi z nią ograniczeniami dla faktoringu pisałem na Blogu już w styczniu b.r., gdzie również wyraziłem swoją opinię w spr. szerokiego stosowania w obrocie gospodarczym klauzuli zakazu cesji: „Praktyka wprowadzania do umów handlowych zakazu cesji (przelewu) wierzytelności staje się co raz powszechniejsza. W niektórych branżach niemal każde zamówienie lub umowa handlowa zawiera tego typu klauzulę. Motywacja takich zapisów jest różna – czasami po prostu był „we wzorze”, czasami silniejsza strona chcę ograniczyć słabszą, czasami dłużnik chce pozbawić wierzyciela możliwości finansowania zewnętrznego (np. właśnie faktoringu). Niewątpliwie zakaz cesji spowalnia obrót pieniędzy w gospodarce i zaburza płynność finansową wierzycieli.”.

Pozostaje zatem wspierać kampanię #WolneFaktury!

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.