Formularz on-line sprawozdania z reklamacji do 15.02.2024 r.

Rzecznik Finansowy na swojej stronie opublikował nowy formularz on-line dotyczący sprawozdania składanego przez podmioty rynku finansowego w zakresie postępowań reklamacyjnych i sądowych.

Formularz należy złożyć on-line do dnia 15.02.2024 r.

Przypominamy, że firma faktoringowa podlega pod przepisy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej: „Ustawa”). Podmiot świadczący usługi faktoringowe (niebędący Bankiem), zgodnie z ustawą Prawo bankowe, jest instytucją finansową, czyli podmiotem niebędącym ani bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej. Tym samym firma faktoringowa, jako instytucja finansowa, jest podmiotem rynku finansowego, z czym Ustawa wiąże określone skutki prawne. Szerzej o procedurze reklamacji w firmie faktoringowej oraz o jej podstawach prawnych pisaliśmy w tym artykule.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.