e-faktura już od 1.01.2022 r.

Jak poinformowało wczoraj Ministerstwo Finansów Sejm przegłosował projekt ustawy (ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw) wdrażającej w Polsce Krajowy System e-Faktur (KSeF), a obecnie ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

Przypominamy, że:

  1. W pierwszej fazie wdrażania e-faktury, polscy przedsiębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie.
  2. W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obowiązkowe.

Do korzystania z e-faktur Ministerstwo zachęca przedsiębiorców już teraz kusząc zwrotem VAT-u o 1/3 szybciej (40 dni zamiast 60), a także aspektami technicznymi (e-faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów). W komunikacie Ministerstwo chwali się, iż Polska będzie czwartym krajem UE, który ją wdroży (po Włoszech, Hiszpanii i Portugalii). Dodatkowo MF przypomina, że e-faktura to najbardziej zaawansowany technologicznie sposób zwalczania wyłudzeń VAT.

Dla branży faktoringowej faktura to mówiąc potocznie „mięso” – materiał na którym pracujemy na co dzień, oczywiście niezależnie od tego że część podmiotów skupia się mocno na saldach. Faktura to jednak dokument potwierdzający istnienie wierzytelności oraz jej parametry istotne z punktu widzenia faktora. Tym samym zmiana tej skali będzie dla branży przełomowa, aczkolwiek aspekty techniczne będą miały tutaj znaczenie kluczowe. Co do zasady, zmiana wydaje się być dobrym kierunkiem dla branży, zwłaszcza w kontekście walki z wszelkimi fraudami bazującymi na dokumentach faktur VAT, w tym ich multiplikowaniem, czy wystawianiem dokumentów dla różnych podmiotów albo o zmienionych danych. O oszustwach tego typu więcej przeczytacie tutaj. Niemniej jednak, kluczowe pozostaje umożliwienie stosowania na wzorcu klauzuli faktoringowej (cesyjnej) jak również możliwość weryfikacji faktur przez branżę finansującą wierzytelności. Nadchodzący rok pilotażowy będzie zatem okresem intensywnej pracy dla branży faktoringowej pod kątem podjęcia starań o zapewnienie bezpieczeństwa obrotu faktoringowego.

Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić tutaj.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.