AML – wejście w życie nowelizacji dot. weryfikacji UBO / BR

W dniu 31.10.2021 roku, wejdą w życie ostatnie zapisy nowelizacji AML z dnia 30.03.2021 roku. Na instytucje obowiązane (w tym firmy faktoringowe), nałożony został obowiązek aktualizacji wewnętrznej procedury AML w zakresie:

  1. zasad odnotowania rozbieżności pomiędzy danymi dostępnymi w CRBR a ustaleniami co do osoby beneficjenta rzeczywistego (BR / UBO), dokonanymi we własnym zakresie;
  2. zasad udokumentowania utrudnień dotyczących weryfikacji tożsamości BR oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako BR osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze (chodzi tu o takie utrudnienia, które powodują niemożność lub wątpliwość w przedmiocie ustalenia osoby BR).

Powyższa nowelizacja wiąże się z koniecznością aktualizacji procedur i dokumentacji AML.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.