Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od 1.01.2016 r. lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA). Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do dnia 30.06.2018 r. Natomiast od 1.07.2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Zmiany wynikają z nowelizacji ustaw: o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066) oraz o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372).

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania nr statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) na profilu PUE ZUS. Wystawione przez lekarza e-ZLA zostanie przekazane do ZUS automatycznie, co oznacza uproszczenie i przyspieszenie procesu bez dotychczasowych zwolnień i druków ZUS ZLA.

Profil ZUS PUE powinni posiadać już do końca 2015 roku wszyscy płatnicy (w tym pracodawcy) rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Dla pozostałych płatników utworzenie tego portalu ma charakter fakultatywny ale z racji nadchodzących zmian – wydaje się być to konieczne do dnia 30.06.2018 r.  Jeśli pracodawca założy profil na PUE otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie. Gdy lekarz wystawi e-ZLA pacjent nie musi dostarczać zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) albo ZUS (m.in. w przypadku przedsiębiorców). Informacja o wystawieniu e-ZLA jest dostępna na profilu PUE ubezpieczonego. Jeśli pracodawca pacjenta nie będzie miał profilu na PUE nie będzie możliwe elektroniczne przekazanie e-ZLA. W takiej sytuacji lekarz musi wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia. Ten wydruk pracownik musi dostarczyć swojemu pracodawcy. Przepisy przewidują również procedurę korygowania ewentualnych błędów w zwolnieniu oraz procedurę stwierdzania nieważności zaświadczenia e-ZLA.

Do końca czerwca 2018 r. lekarz będzie mógł wystawiać papierowe zwolnienia według dotychczas obowiązujących zasad. Jeśli wystawi papierowe zwolnienie, musi poinformować pacjenta o konieczności doręczenia zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) czy ZUS (m.in. w przypadku przedsiębiorców) w termie 7 dni od jego otrzymania. Gdy termin ten zostanie przekroczony, zasiłek chorobowy czy opiekuńczy zostanie obniżony o 25% (za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia).

Reasumując – warto założyć profil ZUS PUE.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.