Cyfryzacja KRS i sprawozdań oraz PSA od 1.07.2021 r.

# Cyfrowy e-krs od 1.07.2021 r.

Planowana pierwotnie na marzec 2021 roku cyfrowa rewolucja rejestru przedsiębiorców KRS została ponownie przesunięta – tym razem na 1 lipca 2021 roku.  Oznacza to, że z nadejściem tej daty nowe akta rejestrowe podmiotów figurujących w rejestrze będą prowadzone w systemie teleinformatycznym, również składanie wszelkich wniosków począwszy od tego dnia będzie możliwe jedynie w formie elektronicznej. Obecnie tylko sprawozdania finansowe są obowiązkowo składane wyłącznie w tej formie – natomiast w przyszłym roku forma elektroniczna znajdzie zastosowanie wobec wszystkich dokumentów składanych do KRS.

# PSA od 1.07.2021 r.

Na 1 lipca 2021 r. zostanie przesunięty również termin wejścia w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej. Wszystko przez przedłużające się prace nad nową platformą eKRS, przez którą będzie można rejestrować nowy rodzaj spółki.

# Podpis pod elektronicznym sprawozdaniem finansowym

Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o rachunkowości. Tutaj zmiana dotyczyć będzie przepisów o elektronicznych sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniach z działalności. W związku z planowaną nowelizacją pojawi się możliwość podpisania sprawozdania finansowego przez jednego członka zarządu wieloosobowego – pozostali członkowie organu będą zobowiązani jedynie do złożenia oświadczeń, że składane sprawozdanie finansowe spełnia wymagania określone w ustawie o rachunkowości.

Zmiana jest dość istotna, jak wiadomo w obecnym stanie prawnym, jeżeli zarząd danej spółki jest wieloosobowy, sprawozdanie finansowe musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wszystkich członków zarządu. Aktualny kształt procedury oznacza często pewne komplikacje logistyczne polegające chociażby na tym, że każdy z członków zarządu zobligowany jest do posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego czy też profilu zaufanego. Na ten moment nie doprecyzowano jeszcze, jaką formę mają mieć oświadczenia o prawidłowości sprawozdania finansowego składane przez niepodpisujących sprawozdania członków zarządu. Jeżeli będzie to forma inna niż elektroniczna wymagająca podpisu kwalifikowanego – procedura składania sprawozdania finansowego zostanie znacznie ułatwiona.

Dodatkowo w kwestii sprawozdań elektronicznych nowelizacja ma wprowadzić również ujednolicone formaty plików elektronicznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności tj. formaty XHTML oraz XBRL. Powyższe umożliwi automatyczne przeszukiwanie sprawozdań.

Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości ma zostać przyjęty jeszcze w tym roku kalendarzowym, wejście w życie przepisów planowane jest natomiast na początek 2021 r.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.