Aktualizacja Planu Transportowego dla Województwa Wielkopolskiego

W dniu 30 listopada 2020 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwały w przedmiocie przyjęcia aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. Po kilku latach obowiązywania planu przyjętego w 2015 roku organizator publicznego transportu zbiorowego dostrzegł potrzebę uaktualnienia jego postanowień. Nie może to dziwić, ponieważ pomimo braku wejścia w życie „odroczonych” przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (i impasu co do opracowania nowych regulacji), w obszarze wojewódzkich przewozów pasażerskich w ostatnich kilku latach działo się bardzo wiele.

Poza zainicjowaniem i rozwojem wspomnianego już wyżej projektu Poznańskiej Kolei Metropolitarnej, Województwo Wielkopolskie podjęło w ostatnich latach szereg inicjatyw w obszarze infrastrukturalnym i pozyskiwania taboru. Przedstawione w aktualizacji planu transportowego zamierzenia wskazują na dążenie organizatora do kontynuowania trendów rozwojowych, w tym w zakresie uruchamiania nowych połączeń kolejowych.  Mamy nadzieję, że planów tych nie pokrzyżują negatywne dla transportu publicznego skutki epidemii COVID-19. Aktualizacja planu transportowego zakłada rozszerzenie jego horyzontu czasowego aż do roku 2030 (pierwotnie był to rok 2025), co umożliwi organizatorowi nawiązanie stabilnych, długoterminowych relacji z operatorami kolejowych przewozów pasażerskich.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.