Trwają prace nad ustawą o jawności życia publicznego (projekt z dnia 8.01.2018 r. został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów). Zgodnie z aktualną wersją projektu, co najmniej średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej będą zobowiązani do opracowania i wdrożenia odpowiednich procedur antykorupcyjnych, których brak lub pozorność może skutkować nałożeniem kary finansowej w wysokości od 10.000 zł do aż 10.000.000 zł. Co więcej, a co może być szczególnie dotkliwe, w razie wymierzenia kary przedsiębiorcę ma obowiązywać pięcioletni zakaz ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Średnim przedsiębiorcą, w myśl ustawy o SDG, jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

Przepisy projektowanej ustawy nakładają na przedsiębiorców obowiązek przyjęcia i stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Poprzez stosowanie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych rozumie się podejmowanie środków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, mających na celu przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjającego przypadkom popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 67 ust. 1 projektowanej ustawy, przez osoby, które działają w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy.

W sytuacji, w której prokurator postawi zarzut korupcyjny osobie działającej w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy, CBA będzie miało prawo do przeprowadzenia kontroli wdrożonych procedur antykorupcyjnych u tego przedsiębiorcy. Jeśli zostanie ustalone, że procedury antykorupcyjne są pozorne lub nieskuteczne albo też przedsiębiorca ich w ogóle nie wdrożył, Szef CBA będzie mógł skierować wniosek do Prezesa UOKiK o nałożenie na danego przedsiębiorcę kary grzywny. Możliwe jest zatem ukaranie firmy za niestosowanie procedur antykorupcyjnych, także gdy pracownik został uniewinniony od postawionych zarzutów.

Wdrożenie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych uznać należy za jak najbardziej słuszne, niezależnie od tego czy omawiana ustawa zostanie uchwalona, czy nie i nie tylko dla średnich i większych przedsiębiorców. Warto zastanowić się nad wprowadzeniem powyższych procedur już teraz, z następujących względów:

Procedura dostosowania przedsiębiorcy do projektowanej regulacji będzie polegała w szczególności na:

Powyższe wytyczne i procedury powinny być ‘szyte na miarę’ każdego przedsiębiorstwa. Z uwagi na tak postawione wyzwanie dla firm – oferujemy kompleksowe dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów antykorupcyjnych i przeprowadzenie wszystkich czynności wypunktowanych powyżej. W celu otrzymania zindywidualizowanej darmowej wyceny obsługi prawnej we wskazanym powyżej zakresie – prosimy o wysłanie maila na adres b.nadra[at]jaskowiak-nadra.pl