Poprawka dot. oceny zdolności kredytowej

Update w spr. tematu zamkniętej bazy scoringowej dla faktorów bankowych i instytucji pożyczkowych (artykuł tutaj). Za sprawą najnowszej poprawki słowo „wyłącznie” zostało zamienione na „w szczególności”. Zatem banki, faktorzy bankowi i instytucje pożyczkowe będą mogły oceniać zdolność kredytową także na podstawie innych kryteriów – bez ograniczeń i zamkniętej listy kryteriów wskazanych w ww. artykule. Przedstawione w prawie bankowym kryteria będą zatem traktowane jako przykładowe. Niestety na wniosek klienta (osoby fizycznej – prawdopodobnie chodzi tutaj o konsumenta) będą zmuszone ujawnić, jakie konkretnie informacje zostały wzięte pod uwagę. Obowiązek ten ma dotyczyć zarówno sytuacji, gdy decyzja została podjęta w pełni zautomatyzowanym procesie, jak i wówczas, gdy w jej podejmowaniu brał udział także człowiek. Te zmiana jest efektem zaangażowania w proces konsultacji Fundacji Panoptykon. Instytucja finansowa nie będzie mogła pobierać opłat za przekazywanie tych wyjaśnień.Z omawianych w ww. artykule problemów aktualny pozostaje zatem problem ujawniania „know-how” instytucji finansowej dokonującej analizy zdolności kredytowej, ale jeśli opcja ta zostanie ograniczona do konsumenta – wówczas nie dotknie branży faktoringowej. Poczekajmy zatem na ostateczne brzmienie projektu Ustawy.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.